LEGATKATEGORI A
FÆRDIGUDDANNEDE ARKITEKTER OG KUNSTHÅNDVÆRKERE

Færdiguddannede arkitekter og kunsthåndværkere kan ansøge Esther og Jep Finks Mindefond for Arkitektur og Kunsthåndværk om en legat­portion på op til 50.000 kr. til studieophold her eller i udlandet.

Ansøgninger om tilskud til gennemførelse af projektrelaterede studieophold, der sigter på personlig faglig udvikling vil blive prioriteret.

Det forventes derfor, at ansøgninger indeholder en klar faglig motivering for det ønskede studieophold, samt præcis beskrivelse af projektemne og -mål.

Om muligt vedlægges bekræftelse på aftaler vedrørende studieopholdet. Det forventes endvidere, at legatmodtagere efter gennemført studie­ophold fremsender en redegørelse for de resultater, som det tildelte legat har muliggjort.

Bemærk, at der ikke ydes tilskud til

 • ansøgers arbejdsløn el. honorar under studieophold
 • grupperejser
 • studieophold, der antager karakter af forretningsrejse
 • studieophold, der er eller kan sidestilles med efteruddannelse i ansættelsesforhold
 • studieophold, der er påbegyndt før 10. april i uddelingsåret

Bemærk endvidere, at

 • on-line ansøgningsskema skal benyttes – se nedenfor
 • ansøgningsfrist er den 1. februar 2024 kl. 23.59
 • legatuddelingens resultat vil blive meddelt legatmodtagere senest 10. april i uddelingsåret

Ansøgningsskema
studieophold (tilgængeligt 3 mdr. før ansøgningsfrist)

LEGATKATEGORI A
FÆRDIGUDDANNEDE ARKITEKTER OG KUNSTHÅNDVÆRKERE

Færdiguddannede arkitekter og kunsthåndværkere kan ansøge Esther og Jep Finks Mindefond for Arkitektur og Kunsthåndværk om en legat­portion på op til 50.000 kr. til studieophold her eller i udlandet. Ansøgninger om tilskud til gennemførelse af projektrelaterede studieophold, der sigter på personlig faglig udvikling vil blive prioriteret. Det forventes derfor, at ansøgninger indeholder en klar faglig motivering for det ønskede studieophold, samt præcis beskrivelse af projektemne og -mål. Om muligt vedlægges bekræftelse på aftaler vedrørende studieopholdet. Det forventes endvidere, at legatmodtagere efter gennemført studie­ophold fremsender en redegørelse for de resultater, som det tildelte legat har muliggjort.

Bemærk, at der ikke ydes tilskud til

 • ansøgers arbejdsløn el. honorar under studieophold
 • grupperejser
 • studieophold, der antager karakter af forretningsrejse
 • studieophold, der er eller kan sidestilles med efteruddannelse i ansættelsesforhold
 • studieophold, der er påbegyndt før 10. april i uddelingsåret

Bemærk endvidere, at

 • on-line ansøgningsskema skal benyttes – se nedenfor
 • ansøgningsfrist er den 1. februar 2024 kl. 23.59
 • legatuddelingens resultat vil blive meddelt legatmodtagere senest 10. april i uddelingsåret

Ansøgningsskema, studieophold (tilgængeligt 3 mdr. før ansøgningsfrist)