LEGATKATEGORI B
UDSTILLINGSVIRKSOMHED INDENFOR ARKITEKTUR OG KUNSTHÅNDVÆRK

Færdiguddannede arkitekter og kunsthåndværkere kan ansøge Esther og Jep Finks Mindefond for Arkitektur og Kunsthåndværk om en legatportion på op til 50.000 kr. til dækning af eller støtte til materialeudgifter ved udstillingsvirksomhed indenfor arkitektur eller kunsthåndværk.

Ansøgninger om tilskud til gennemførelse af projektrelaterede udstillinger vil blive prioriteret.

Endvidere prioriteres ansøgninger om tilskud til udstillinger, hvor legattildelingen vil have betydende indflydelse på gennemførelsen.

Bekræftelse af aftale med udstillingssted skal vedlægges.

Bemærk at legatmodtagere efter gennemført udstilling forventes at fremsende en redegørelse for de resultater, som det tildelte legat har muliggjort.

Bemærk, at der ikke ydes tilskud til

 • arbejdsløn og/eller honorar
 • katalogudgivelse
 • udstillingsvirksomhed i forbindelse med fagmesser
 • udstillingsvirksomhed i udlandet
 • udstillinger, der er åbnet før 10. april i uddelingsåret

Bemærk at fonden støtter arkitekter og kunsthåndværkere, ikke udstillingssteder, gallerier og lignende.

Bemærk endvidere, at

 • on-lineansøgningsskema skal benyttes – se nedenfor
 • ansøgningsfrist er den 1. februar 2024 kl. 23:59
 • legatuddelingens resultat vil blive meddelt legatmodtagere senest den 10. april i uddelingsåret

Ansøgningsskema
udstillingsvirksomhed (tilgængeligt 3 mdr. før ansøgningsfrist)

LEGATKATEGORI B
UDSTILLINGSVIRKSOMHED INDENFOR ARKITEKTUR OG KUNSTHÅNDVÆRK

Færdiguddannede arkitekter og kunsthåndværkere kan ansøge Esther og Jep Finks Mindefond for Arkitektur og Kunsthåndværk om en legatportion på op til 50.000 kr. til dækning af eller støtte til materialeudgifter ved udstillingsvirksomhed indenfor arkitektur eller kunsthåndværk. Ansøgninger om tilskud til gennemførelse af projektrelaterede udstillinger vil blive prioriteret. Endvidere prioriteres ansøgninger om tilskud til udstillinger, hvor legattildelingen vil have betydende indflydelse på gennemførelsen. Bekræftelse af aftale med udstillingssted skal vedlægges. Bemærk at legatmodtagere efter gennemført udstilling forventes at fremsende en redegørelse for de resultater, som det tildelte legat har muliggjort.

Bemærk, at der ikke ydes tilskud til

 • arbejdsløn og/eller honorar
 • katalogudgivelse
 • udstillingsvirksomhed i forbindelse med fagmesser
 • udstillingsvirksomhed i udlandet
 • udstillinger, der er åbnet før 10. april i uddelingsåret

Bemærk at fonden støtter arkitekter og kunsthåndværkere, ikke udstillingssteder, gallerier og lignende.

Bemærk endvidere, at

 • on-lineansøgningsskema skal benyttes – se nedenfor
 • ansøgningsfrist er den 1. februar 2024 kl. 23:59
 • legatuddelingens resultat vil blive meddelt legatmodtagere senest den 10. april i uddelingsåret

Ansøgningsskema, udstillingsvirksomhed (tilgængeligt 3 mdr. før ansøgningsfrist)